برش و دوخت دامن

آموزش برش و دوخت دامن 2

امروز با قسمت اول آموزش برش و دوخت دامن ۱ در خدمتتون هستیم که طی این ویدیو، دوخت دامن ساده رو خواهیم داشت که با کمی تغییر توی قد دامن عملا دوخت دامن کوتاه رو هم یاد گرفتید.حتما قبل از دیدن این ویدیو آموزش الگوی دامن رو  که قبلا آموزش دادیم، ببینید. چون مستلزم یادگیری این ویدیو بلد بودن الگوی اولیه دامن هستش.

آموزش برش و دوخت دامن 2

آیکن کپی رایت       کپی رایت این ویدیو آزاد است.
زمان ویدیو         مدت ویدئو: حدود 10 دقیقه
آیکون سولی           مدرس: استاد سلیمانی
برش و وصل آستین

آموزش برش و وصل آستین 2

در این قسمت، آموزش برش و وصل آستین بخش دوم رو داریم. طی این ویدیو، برش آستین رو به همراه دوخت آستین خواهیم داشت. برای وصل آستین حتما این ویدیو رو ببینید و با مراجعه به پست های قبلی رسم الگوی آستین رو هم یاد بگیرید.

آموزش برش و وصل آستین 2

آیکن کپی رایت       کپی رایت این ویدیو آزاد است.
زمان ویدیو         مدت ویدئو: حدود 8 دقیقه
آیکون سولی           مدرس: استاد سلیمانی
آموزش برش و دوخت دامن 1

آموزش برش و دوخت دامن 1

امروز با قسمت اول آموزش برش و دوخت دامن ۱ در خدمتتون هستیم که طی این ویدیو، دوخت دامن ساده رو خواهیم داشت که با کمی تغییر توی قد دامن عملا دوخت دامن کوتاه رو هم یاد گرفتید.حتما قبل از دیدن این ویدیو آموزش الگوی دامن رو  که قبلا آموزش دادیم، ببینید. چون مستلزم یادگیری این ویدیو بلد بودن الگوی اولیه دامن هستش.

آموزش برش و دوخت دامن ۱

آیکن کپی رایت       کپی رایت این ویدیو آزاد است.
زمان ویدیو         مدت ویدئو: حدود 9 دقیقه
آیکون سولی           مدرس: استاد سلیمانی
برش و وصل آستین

آموزش برش و وصل آستین 1

در این قسمت، آموزش برش و وصل آستین بخش اول رو داریم. طی این ویدیو، برش آستین رو به همراه دوخت آستین خواهیم داشت. برای وصل آستین حتما این ویدیو رو ببینید و با مراجعه به پست های قبلی رسم الگوی آستین رو هم یاد بگیرید.

آموزش برش و وصل آستین 1

آیکن کپی رایت       کپی رایت این ویدیو آزاد است.
زمان ویدیو         مدت ویدئو: حدود 9 دقیقه
آیکون سولی           مدرس: استاد سلیمانی
آموزش شنل پاییزه

آموزش شنل پاییزه

در این قسمت، آموزش شنل پاییزه رو داریم. طی این ویدیو، رسم الگوی مانتو شنلی رو به همراه دوخت مانتو شنلی خواهیم داشت. برای رسم الگوی شنل حتما این ویدیو رو ببینید تا دوخت شنل ساده رو یاد بگیرید.

آموزش شنل پاییزه

آیکن کپی رایت       کپی رایت این ویدیو آزاد است.
زمان ویدیو         مدت ویدئو: حدود 8 دقیقه
آیکون سولی           مدرس: استاد سلیمانی
برش و دوخت الگوی بالاتنه

برش و دوخت الگوی بالاتنه

در این قسمت، آموزش برش و دوخت الگوی بالاتنه رو داریم. طی این ویدیو، نکات دوخت بالاتنه و رسم الگوی بالاتنه را خواهیم داشت که این ویدیو برای به نوعی آموزش دوخت الگوی اولیه بالاتنه به حساب میاد.

برش و دوخت الگوی بالاتنه

آیکن کپی رایت       کپی رایت این ویدیو آزاد است.
زمان ویدیو         مدت ویدئو: حدود 9 دقیقه
آیکون سولی           مدرس: استاد سلیمانی
آموزش مانتو یقه فرنچ

آموزش مانتو یقه فرنچ

در این قسمت، آموزش مانتو یقه فرنچ رو داریم. طی این ویدیو، آموزش الگو مانتو و آموزش دوخت مانتو را خواهیم داشت که این ویدیو برای به نوعی آموزش ابتدایی دوخت مانتو به حساب میاد.

آموزش مانتو یقه فرنچ

آیکن کپی رایت       کپی رایت این ویدیو آزاد است.
زمان ویدیو         مدت ویدئو: حدود 9 دقیقه
آیکون سولی           مدرس: استاد سلیمانی
آموزش سارافون یقه آبشاری

آموزش سارافون یقه آبشاری

در این قسمت، آموزش دوخت مانتو کیمونو مجلسی رو داریم که نحوه رسم الگوی مانتو کیمونو در این فیلم شرح داده شده است.

آموزش سارافون یقه آبشاری

آیکن کپی رایت       کپی رایت این ویدیو آزاد است.
زمان ویدیو         مدت ویدئو: حدود 8 دقیقه
آیکون سولی           مدرس: استاد سلیمانی
آموزش مانتو کیمونو

آموزش مانتو کیمونو

در این قسمت، آموزش دوخت مانتو کیمونو مجلسی رو داریم که نحوه رسم الگوی مانتو کیمونو در این فیلم شرح داده شده است.

آموزش مانتو کیمونو

آیکن کپی رایت       کپی رایت این ویدیو آزاد است.
زمان ویدیو         مدت ویدئو: حدود 8 دقیقه
آیکون سولی           مدرس: استاد سلیمانی
آموزش الگوی اساس آستین

آموزش الگوی اساس آستین

آموزش الگوی اساس آستین به روشی متفاوت؛ رسم الگوی آستین یکی از مهتمرین بخش ها از الگوی لباس است.

در فیلم زیر الگوی پایه آستین با جزئیات شرح داده شده که در تعاریف اولیه به آن الگوی اولیه استین  یا همان الگوی ساده آستین می گویند.

آموزش الگوی اساس آستین

آیکن کپی رایت       کپی رایت این ویدیو آزاد است.
زمان ویدیو         مدت ویدئو: حدود 4 دقیقه
آیکون سولی           مدرس: استاد سلیمانی